Druk met printing: verdere verkenning van de huidige druk- en printwereld

Ed Cornelissen papierfabriek

Heb je vandaag de dag een druk- of printorganisatie? Dan ben je digitaal en innoverend, gefeliciteerd daarmee! Hoe ver kun jij in de toekomst kijken?

Ik heb eerder een artikel gewijd aan de stand van zaken in drukwerkland en ik heb daarin ook een aantal toekomst­voorspellingen gedaan. In dit artikel wil ik wat verder ingaan op de kansen voor drukwerk-professionals in de huidige markt.

Ontwikkelingen in de markt

Hieronder benoem ik eerst een aantal ontwikkelingen in de markt. Sommige daarvan zijn ook in mijn vorige artikel ter sprake gekomen.

 • Digitalisering: verdere vermindering van bepaalde gedrukte producten die digitaal gemakkelijker of handiger zijn. Bijvoorbeeld (belasting-, transport-)formulieren, facturen, jaarverslagen en kranten.
 • Een toename van verpakkings- en signingdrukwerk.
 • Directe levering aan eindgebruiker: verdere sterke uitbreiding van aanbieders als Drukwerkdeal, Drukzo en Reclameland. De beweging van de intermediair als klant van deze aanbieders naar eindverbruiker gaat langzaam maar zeker door.
  Nauw hiermee samenhangend:
 • Automatisering van het bestel- en productieproces: er zijn zo’n 500 grafische aanbieders met een ‘eigen’ online bestelportal voor drukwerk. Van deze 500 zijn er 200 die meer specifiek online opmaak aanbieden. En hier nog weer een gedeelte van kan volledig automatisch met regelmaat complete drukwerkproducties geautomatiseerd verwerken. Uiteindelijk zal in de automatische verwerking van point of sale-toepassingen een beperkt aantal aanbieders de markt bedienen. Ik bedoel hiermee grote wederkerende point of sale-producties voor grotere retail-ketens.
 • Schaalvergroting en samenwerking: een aantal jaren geleden had elke grote stad tientallen drukkerijen. Dit is veranderd naar enkele allround drukkers per stad. Dorpen hadden minimaal één drukkerij en hebben nu vaak nog de vertrouwde drukker of printshop. Enkele spelers (drukkers) zijn uitgegroeid van regionale naar landelijke leveranciers. Mede door internetklanten zijn sommige drukwerk­fabrikanten behoorlijk gegroeid. Meerdere 8-kleuren-drukpersen in productie is al geen uitzondering meer. Je ziet dat de betere producenten een steeds groter geografisch werkgebied hebben. Deze ontwikkeling zal door blijven gaan. Van lokale naar regionale en vervolgens landelijke leveringen. Voor enkele drukkers met unieke producties is er zelfs afzet in het buitenland mogelijk. Drukkerijen of handels­bedrijven met een wederverkoop­strategie maken gebruik van een bundeling van producties. Meeerdere specialisten bieden samen een totaal­pakket. Kleinere producenten kunnen ook gebruikmaken van deze bundeling en inschakeling van samenwerkende specialisten.

Vanuit de klant gezien

Vanuit de klant/eindgebruiker gezien, kun je de volgende indeling maken in productgroepen:

 1. Marketingdrukwerk (brochures, folders, flyers, etc). Hieronder valt ook marketingdrukwerk in de vorm van point of sale. Overal, maar vooral in retail, worden producten voorzien van gedrukte informatie-uitingen: panelen, tassen (papier en kunststof), verpakkingspapier, prijskaartjes en allerlei creatieve aandachtstrekkers, etc.
 2. Stationery (briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, with compliment cards, etc.).
 3. Verpakkingen voor verbruik (dozen (bedrukt en onbedrukt), golfkarton, massief karton, sleeves, flexibele verpakkingen).
  En ook:
 4. Verpakkingen en etiketten voor promotie en instructie. Zoals speciale etiketten, labels, handleidingen.
  Etiketten verdienen aparte aandacht in deze lijst:
 5. De etiketten- en labelindustrie is aanzienlijk. Denk aan alle producten die je in de retail ziet. Die kun je grofweg opdelen in: food & beverage, cosmetic, industrial, pharmacy, green (bloemen, planten, etc) en kleding(labels).
 6. Signing is een printwereld op zich. Vlaggen, banners (van klein tot extreem groot voor gebouwen), indoor toepassingen voor aankleding van gebouwen, zoals hotels, ziekenhuizen en beurzen, allerlei borden met aankondigingen en informatie. Signing is overal te vinden.
 7. Bijzondere drukproducten zoals bankbiljetten, postzegels, rijbewijzen, certificaten, bank en toegangspassen, etc.
 8. Boeken, kranten, tijdschriften en dergelijke.

Kansen in de markt

Afhankelijk van de klant (en daar zijn er nogal veel van…), en afhankelijk van de portfolio van die klant, kun je altijd drukwerk en printing leveren. Afhankelijk van je scope kun je het aantal drukproducten uitbreiden en 100% matchen met de klantvraag.

Als we nog even kort inzoomen op de klantvraag:

 • Belangrijk is altijd onberispelijke kwaliteit, snelle doorlooptijden en hoge servicegraad.
 • Bij belangrijke, ofwel primaire, drukwerkproducten gaat het om betrouwbaarheid en continuïteit.
 • Bij marketingdrukwerk is vaak de creativiteit, oplossingsgerichtheid en snelheid van groot belang.
 • Bij grote drukwerkgebruikers zoals retail en industriële afnemers is naast voorgenoemde items automatisering een belangrijk verkoopargument. Grote klanten, al dan niet met meerdere vestigingen, willen graag een online bestelmogelijkheid en volgsysteem hebben. Automatische opmaak en upload zijn nu al normaal, en volop in gebruik. Deze tooling gaat enorm uitbreiden. End-to-end-oplossingen voor drukwerk, logistiek en facturatie hebben de toekomst.
 • Bij heel grote drukwerkproducties, of bundelingen van kleine producties, weten de klanten de juiste producenten al lang te vinden. Hier is dus de prijs iets meer doorslaggevend.
 • Mag je als drukker of grafisch leverancier meedenken met je klant, dan biedt dat veel mogelijkheden. Samen met je klant mooie producten bedenken en uitwerken, waar je klant beter van wordt; hier liggen nog steeds enorme kansen. Vooral omdat de grafische wereld supermooie drukwerk- en printoplossingen kan bieden. En kleur, beeld en sprankeling spreken nog steeds tot de verbeelding.

We nodigen je graag uit om deze artikelen aan te vullen. Zoek je de beste specialisten, neem dan ook contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Ed Cornelissen


Dit stuk is bedoeld als een eerste aanzet, en het zal in de komende maanden worden aangevuld. Wilt u zelf iets toevoegen over ont­wik­kelingen in de druk- en printwereld? Wij zien uw reactie graag tegemoet op: ed@edcornelissen.nl.